bouwZIN

Bij De Bouwwinkel bouwen we met ZIN.
In veel betekenissen: zin ín, mét zin, zin geven aan, oftewel: anders bouwen! Ook slimmer, door bijvoorbeeld demontabel te bouwen, zodat grondstoffen, onderdelen,  kunnen worden hergebruikt.
En we bouwen samen met de buurt, waarbij het niet alleen gaat om winst maar ook om sociaal maatschappelijk belang.

In het woordje ZIN zit dus alles waar De Bouwwinkel voor staat.
Het is onzin om vervuilend te bouwen, het heeft zin om duurzaam te bouwen: de beroemde 3 p’s:
people – planet – profit.

people: dit zijn de buurt, de zaanstreek, het buurtinitiatief, én de mensen van De Bouwwinkel natuurlijk.

planet: door duurzaam, slimmer, demontabel te bouwen, verbouwen, uitbouwen, en duurzaam nieuw te bouwen hanteren we een schoon bouwproces - roofbouw is eindig, en bovenal niet nodig!

profit: winst voor een bedrijf is meer dan alleen geld. De Bouwwinkel maakt ook winst door bewuster te werken, met aandacht voor mens en omgeving. Dit leidt tot waardering, wat leidt tot gunnen – en dat leidt  tot winst. Daar zijn we helder over.

Door dan ook nog bouwbedrijf en architect onder één dak te hebben, kunnen we schoner en beter bouwen, zonder dat dit meer kost.